Контакт

Адреса:
Универзитет у Београду - Православни богословски факултет
Мије Ковачевића 11Б
11060 Београд
Република Србија

Телефони: 011 2762 732, 2762 958

Факс: 011 2769 205

ПИБ: 103503783

Матични број: 17569961

Шифра делатности: 80325

Број жиро рачуна: 840-2046666-36

Контакт email:

 • Декан: dekan@bfspc.bg.ac.rs
 • Секретар: sekretar@bfspc.bg.ac.rs
 • Библиотека: biblioteka@bfspc.bg.ac.rs
 • Студентска служба: stusluzba@pbf.rs, stusluzba@bfspc.bg.ac.rs
 • Информационо-документациони центар: idcentar@pbf.rs, idcentar@bfspc.bg.ac.rs
 • Међународна сарадња: intlcoop@pbf.rs, intlcoop@bfspc.bg.ac.rs
 • Институт за теолошка истраживања: iti@pbf.rs, iti@bfspc.bg.ac.rs

Електронска пошта наставног особља:

 • проф. др Иринеј Буловић: ...@bfspc.bg.ac.rs
 • проф. др Богољуб Шијаковић: bsijakovic@bfspc.bg.ac.rs
 • проф. др Ненад Милошевић: nmilosevic@bfspc.bg.ac.rs
 • проф. др Владан Перишић: vperisic@bfspc.bg.ac.rs
 • проф. др Родољуб Кубат: rkubat@bfspc.bg.ac.rs
 • проф. др Илија Томић: iltomic@yahoo.com
 • проф. др Зоран Крстић: zorank62@gmail.com
 • проф. др Максим Васиљевић: maxim.bishop@gmail.com
 • проф. др Зоран Ранковић: http://elearn.blago.rs, zrankovic@bfspc.bg.ac.rs
 • проф. др Владимир Вукашиновић: vvukasinovic@bfspc.bg.ac.rs
 • проф. др Драгомир Сандо: dsando@bfspc.bg.ac.rs
 • доц. др Дражен Перић: drazperic@yahoo.com
 • доц. др Порфирије Перић: kovilj@eunet.rs
 • доц. др Предраг Драгутиновић: pdragutinovic@gmail.com
 • доц. др Богдан Лубардић: bogdanmiloslubardic@gmail.com
 • доц. др Раде Кисић: rkisic@bfspc.bg.ac.rs
 • доц. др Владислав Пузовић: vpuzovic@bfspc.bg.ac.rs
 • доц. др Драган Ашковић: daskovic@bfspc.bg.ac.rs
 • доц. др Растко Јовић: rjovic@bfspc.bg.ac.rs
 • доц. др Драган Каран: dkaran@bfspc.bg.ac.rs
 • доц. др Србољуб Убипариповић: ubiparipovic@yahoo.com
 • мр Јелена Фемић-Касапис: jkasapis@bfspc.bg.ac.rs
 • др Зоран Деврња: zdevrnja@bfspc.bg.ac.rs
 • др Владан Таталовић: vtatalovic@bfspc.bg.ac.rs, vladan.tatalovic@yahoo.com
 • мр Мирослав Вешовић: vesovic.m@yahoo.com
 • мр Сава Милин: savamilin@gmail.com
 • Андреј Јефтић: ajeftic@bfspc.bg.ac.rs
 • Марко Вилотић: mvilotic@bfspc.bg.ac.rs
 • Златко Матић: zmatic@bfspc.bg.ac.rs
 • Ана Лупуловић: anushka3@gmail.com
 • Богдана Николић: bnikolic@bfspc.bg.ac.rs
 • Владимир Антић: vantic@bfspc.bg.ac.rs
 • Ненад Божовић: nenadbozovic85@gmail.com
 • Никола Јоцић: njocic@bfspc.bg.ac.rs

Свети Сава