COVID-19


Информације Православног богословског факултета
током трајања ванредног стања16. 3. 2020.

Саопштење декана Православног богословског факултета Универзитета у Београду

У складу са Одлуком о увођењу ванредног стања, коју су 15. марта текуће године донели председник Републике Србије, председник Владе Републике Србије и председник Народне скупштине Републике Србије, као и одговарајућим мерама Владе Републике Србије и одлукама Министарства просвете, науке и технолошког развоја, обавештавам уважене колегинице и колеге наставнике и студенте да сам донео одлуку о реорганизацији наставних и ваннаставних активности на Факултету.

Следствено, будући да је проглашена пандемија коронавируса Covid-19, обустављају се, до даљњег, сви облици директне (контактне) наставе, консултације, вежбања и предиспитне обавезе, као и заказани испити на Факултету. Истовремено, препоручује се да све претходно наведене активности буду реализоване, по могућности, електронским путем, услед чега би било неопходно да колеге наставници и сарадници обаве одговарајуће припреме и организују наставу на даљину и о томе благовремено обавесте студенте. Упоредо са тим, наставници и сарадници који нису у могућности да организују специфичне облике наставе на поменути начин, треба да у складу са важећим силабусима остваре консултативни рад са студентима електронским путем или да учине доступним неопходне материјале за наставу на званичном вебсајту Факултета, колико је то у постојећим околностима изводљиво.

Коначно, све стручне службе на Православном богословском факултету Универзитета у Београду организоваће свој рад, до даљњег, према плану о дежурствима минималног броја запослених.

Декан Православног богословског факултета Универзитета у Београду,

презвитер др Зоран Ранковић


16. 3. 2020.

Обавештење Библиотеке Факултета

Свакога дана од 10:00 до 14:00 сати, до четвртка 19. марта, могуће је вратити књиге и преузети документа у Библиотеци Факултета. После тога, до престанка ванредног стања, то неће бити могуће.


16. 3. 2020.

Друго обавештење управе Дома студената Православног богословског факултета


16. 3. 2020.

Обавештење управе Дома студената Православног богословског факултета


16. 3. 2020.

Додатне мере Универзитета у Београду за спречавање ширења COVID-19

У складу са околностима изазваним ширењем COVID-19 на територији Републике Србије, а у контексту донете одлуке о увођењу ванредног стања, Универзитет у Београду обавештава своје студенте, наставнике и истраживаче, као и све факултете и институте у његовом саставу, да ће питање одржавања наставе бити усклађивано са одлукама Министарства просвете, науке и технолошког развоја. О свим даљим мерама Универзитет ће редовно обавештавати академску заједницу.

Из Ректората Универзитета у Београду


12. 3. 2020.

Препорука Министарства просвете, науке и технолошког развоја

НАСТАВНИ МАТЕРИЈАЛИ
eLearning


Православни богословски факултет

Православни богословски факултет, основан 1905.


Универзитет и српска теологија

[Download PDF 5,5 MB]